Projektna dokumentacija

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izvedenav najkrajšem možnem času, kakovostno ter da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za ustrezno in nemoteno izvedbo objekta.

Projektiranje

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za nemoteno izvedbo objekta.

Izdelava dokumentacije

Izdelujemo PGD, PZI in PID dokumentacijo. Projekti vsebujejo lahko sledeče načrte: arhitekturo, statiko, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije ter elaborate (požarna varnost, ocena zvočne izolacije, gradbena fizika).

Inženiring

Nudimo celovito storitev pri izdelavi projektne dokumentacije. Za vas pridobimo vse potrebne listine.

Urbanizem

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje.

Reference

Podjetje

Podjetje se ukvarja z izdelavo urbanistične dokumentacije, projektiranjem objektov visokih in nizkih gradenj ter inženiringom na področju celotne Slovenije.

Kontakt

ATRIAL, Lucija Kelhar s.p., Požeg 5a, 2327 Rače
atrial@telemach.net
040 37 60 69

Pišite nam